Közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban

A képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képes legyen megszervezni egy közbeszerzési eljárást, felismerni nehézségeit és buktatóit és ismeretei birtokában azt is tudja, hogy az eljárás mely szakaszában és milyen szakembert kell bevonni. A képzés további célja a közbeszerzési szabályok gyakorlati használatának elősegítése, jogszabály ismerete és gyakorlott használatának elősegítése, a közbeszerzés sarkalatos pontjainak alkalmazása

A képzés célcsoportja: A közbeszerzéssel foglalkozó munkatársak.

A képzés időtartama: 16 óra

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • A képzésben résztvevő megismeri a közbeszerzési törvény célját, felépítését, hatályát és szabályozását, tudja, hogy mely területeket érintet a közbeszerzési törvény módosításai, kik tartoznak a Kbt. hatálya alá.
  • A képzésben résztvevő megismeri a közbeszerzési eljárás jogi hátterét, alapelveit, eljárástípusait és az azokra vonatkozó törvénymódosításokat.
  • A képzésben résztvevőnek ismernie kell az eljárás indítására irányadó határidőket,azok kiszámításának módját, a kérelem kötelező tartalmi elemeit és hogy ki minősül védett foglalkoztatónak.
  • A képzésben résztvevőnek ismeri az ajánlattevők kötelességeit : az ajánlattétel, szerződés megkötésének és módosításának módját, a szerződésben foglaltak teljesítési követelményeit, a várható ellenőrzések menetét.
  • A képzésben résztvevőnek ismernie kell az ajánlati felhívással szemben támasztott követelményeket, a kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségeket, az eljárásba bevont személyeket.
  • A képzésben résztvevőnek ismernie kell a központosított közbeszerzés menetét.


Ajánlatkérő

Az alábbi oldal kitöltésével elküldheti árajánlat-kérését. Az űrlap kitöltése lehetőséget ad arra, hogy egyéni igényeire szabottan munkatársaink elkészítsenek Önnek egy ajánlatot.

Az ajánlatkérő lap kitöltése nem jelent kötelezettséget, és az ajánlat kiadásának az ajánlatkérőre nézve nincs költsége!

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Get Adobe Flash player